นาฬิกาจับเวลาและตั้งเวลา

นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาจะยังคงทำงานแม้ว่าคุณจะปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณ

ตัวตั้งเวลา

เมื่อเวลาที่ได้รับให้เป็นศูนย์ :  
Launch another นาฬิกาจับเวลาและตั้งเวลา

กรุณาอย่าปิดแท็บนี้ในขณะที่ตั้งเวลาทำงาน